DUCA ATOM 28 [GPT]
1,837,500đ
DUCA ATOM 35 [GPT]
2,730,000đ
DUCA ATOM 42 [GPT]
4,095,000đ
DUCA GREEN 70 [GPT]
6,195,000đ
DUCA GREEN 100 [GPT]
9,240,000đ
DUCA GREEN 150 [GPT]
16,800,000đ
DUCA JET 50 [GPT]
12,600,000đ
DUCA JET 35 [GPT]
8,925,000đ
SÚNG TƯỚI G1 [GPT]
892,500đ
SÚNG TƯỚI G56 [GPT]
7,980,000đ
SÚNG TƯỚI G42 [GPT]
315,000đ
SÚNG TƯỚI G34 [GPT]
82,950đ
SÚNG TƯỚI XANH G35 [GPT]
3,675,000đ
Béc tưới cây SPR427 [OMG]
187,000đ
Béc tưới cây 280PC [OMG]
7,920,000đ
Béc tưới cây 280FC [OMG]
7,480,000đ
Béc tưới cây 5035G [OMG]
275,000đ
Béc tưới chỉnh góc phi 21 - Đài Loan (K121) [VAN]
22,800đ
Béc cánh đập phi 27 chỉnh góc K1601 (Đài Loan) [VAN]
29,620đ
Béc tưới cây cao cấp ren ngoài 27mm Automat - AQ46 [VAN]
59,500đ
Béc tưới có chỉnh xé nước đều DK - SC 49 [VAN]
34,500đ
Béc tưới cánh đập chỉnh góc phi 27mm AQ46PC - Automat [VAN]
109,500đ
Béc tưới phi 34 có chỉnh nước đều VANYK081 [VAN]
65,000đ
Béc tưới cây hợp kim thau 21 - VANBR21 [VAN]
110,000đ